Cases

Kwaliteitscertificering

U wenst een kwaliteitscertificaat op basis van bijvoorbeeld HKZ, ISO 9001 of NEN EN 15224 te behalen? Wij kunnen u helpen. Onderstaand beschrijven wij op hoofdlijnen de stappen die wij met uw organisatie doorlopen om het kwaliteitscertificaat te behalen. In de regel is het haalbaar om binnen een termijn van 6 tot 9 maanden, afhankelijk van de omvang en complexiteit van de organisatie, het kwaliteitscertificaat te behalen. In de meeste situaties kunnen wij een 100% certificeringsgarantie aanbieden!

  1. Tijdens een eerste kennismaking/intake lichten wij onze werkwijze toe en proberen wij op hoofdlijnen een beeld van de organisatie te vormen.
  2. Tijdens een nulmeting op locatie onderzoeken wij door middel van een ‘interne audit’ welke zaken binnen uw organisatie al voldoen aan de criteria en welke nog niet. Wij voorzien u daarbij van een uitgebreide rapportage.
  3. In een aantal kwaliteitssessies op locatie, in de regel 4 tot 6, bouwen wij samen met u het kwaliteitsmanagementsysteem op. U ontvangt na elke sessie een concrete actielijst met daarop actiepunten, de verantwoordelijke, etc.
  4. Na de afronding van het kwaliteitsmanagementsysteem voeren wij een reguliere interne audit uit. Hiermee beoordelen wij of uw kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan alle gestelde criteria.
  5. In overleg met u nodigen wij een certificerende instelling uit om uw organisatie te toetsen aan de betreffende kwaliteitsnorm. Het heeft onze sterke voorkeur dat wij als adviseur/toehoorder bij de externe audit aanwezig zijn om u te ondersteunen bij dit altijd spannende moment.