Privacyverklaring

Privacy verklaring
Adcuras gevestigd aan de Volterra 20, 4812 JV te Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Volterra 20, 4812 JV Breda
Adcuras is verantwoordelijk voor de gegevensbescherming. De organisatie is te bereiken via info@adcuras.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Adcuras verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt via onze website, in correspondentie en telefonisch, of tijdens de uitvoering van opdrachten.
 • Locatiegegevens / Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken
Adcuras verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren / Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Adcuras analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op de voorkeuren van onze doelgroepen.

Adcuras neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Adcuras bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:

 • Anonieme website bezoekgegevens: onbeperkt. Wij maken mogelijk gebruik van Google Analytics en Google Webmaster Tools en volgen hun policy waar het gaat om compliance met de GDPR en de AGV. Slechts enkele personen hebben hier toegang toe.
 • Naar personen herleidbare bezoekgegevens van onze website en gegevens over het lezen van email nieuwsbrieven en het aanklikken van links: maximaal een jaar. Hierdoor kunnen wij u bij een contactverzoek gerichter informeren en onze mailings gerichter maken. Slechts enkele personen hebben hier toegang toe.
 • Persoonlijke correspondentie, offertes, documenten die u ons stuurt, formulieren, volmachten, oprichtingsaktes en belnotities: tot maximaal 10 jaar na ons laatste contact. Dit omdat we graag terugvallen op wat we eerder voor u hebben gedaan. Wij doen dit in ons CRM systeem, waar alleen die adviseurs toegang hebben tot specifieke documenten en emails voor wie dit relevant is.

Delen van persoonsgegevens met derden
Adcuras verkoopt uw gegevens niet aan derden. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Adcuras blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Www.adcuras.nl website plaatst cookies om bij te houden vanaf welk IP adres bezoekers komen. Op het moment dat u zelf uw gegevens achterlaat op onze website worden deze via het IP adres gekoppeld aan eerder website bezoek. Het kan zijn dat we de inhoud die we laten zien wijzigen als u terugkeert naar onze website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Adcuras en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@adcuras.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Adcuras neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het contactformulier.