Diensten

Kwaliteit en beleid

Door onze jarenlange ervaring op het gebied van kwaliteit en beleid binnen Zorg en Welzijn kunnen wij u onder andere ondersteunen bij het behalen van een kwaliteitscertificaat, implementatie van het sectorspecifieke kwaliteitskader, het voorbereiden op of opvolgen van een bezoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) of Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD), voorbereiding op een contract tot het leveren van zorg in natura met het zorgkantoor, de zorgverzekeraar of de gemeente of het voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Uniek aan onze dienstverlening is dat wij nagenoeg altijd een 100% garantie bij het behalen van een kwaliteitscertificaat kunnen aanbieden!

HKZ

De HKZ kwaliteitsnormen zijn zonder twijfel de meest bekende en meest gebruikte kwaliteitsnormen binnen Zorg en Welzijn. Voor nagenoeg elke Zorg- of Welzijnssector is inmiddels een specifieke HKZ kwaliteitsnorm beschikbaar. Doordat deze normen sectorspecifiek zijn opgesteld bieden ze een uitstekend handvat voor u om een gedegen en goed werkend kwaliteitsmanagementsysteem te ontwikkelen.

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 wordt gezien als ‘de moeder aller kwaliteitsnormen’. Tal van kwaliteitsnormen zijn gebaseerd op deze internationale norm. Deze kwaliteitsnorm wordt gebruikt in ongeveer 170 landen. Deze generiek toepasbare norm is zeker geschikt voor de sectoren Zorg en Welzijn. Tal van zorginstellingen en welzijnsorganisaties hebben hun kwaliteitsmanagementsysteem inmiddels afgestemd op de ISO 9001:2015.

‘ISO 9001 voor de Zorg’ (NEN EN 15224)

In 2012 is binnen Europa de kwaliteitsnorm ‘ISO 9001 voor de Zorg’ (NEN EN 15224) ontwikkeld. Deze norm kenmerkt zich door een aantal zorgspecifieke kwaliteitsaspecten die ge├»ntegreerd zijn binnen de ISO 9001 norm. Hiermee is een voor Zorg en Welzijn algemeen toepasbare kwaliteitsnorm ontstaan. Deze norm is uitstekend geschikt voor organisaties die behoefte hebben aan ‘eigen invulling’ van het kwaliteitsmanagementsysteem, maar wel de koppeling met de sector(en) Zorg en/of Welzijn willen behouden.

Weetje: wij zijn lid van de Nederlands normcommissie NEN EN 15224!

Kwaliteitskaders

Diverse sectoren binnen Zorg en Welzijn beschikken inmiddels over specifieke kwaliteitskaders. Voorbeelden hiervan zijn het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, Kwaliteitskader Wijkverpleging en het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. Wij kunnen u helpen bij de implementatie van het kwaliteitskader wat voor uw sector van toepassing is.

Contract zorg in natura

Veel organisaties binnen Zorg en Welzijn willen graag een contract voor het leveren van zorg in natura met het zorgkantoor/zorgverzekeraar/gemeente. Dat is echter nog niet zo gemakkelijk. U dient te voldoen aan een forse set van voorwaarden om voor een dergelijk contract in aanmerking te komen. Denkt u bijvoorbeeld aan de WTZi toelating, het toepassen van de Zorgbrede Governancecode en het hebben van een erkend kwaliteitscertificaat. Wij hebben veel ervaring met deze wet- en regelgeving en kunnen u dan ook ondersteunen bij de voorbereiding op het aanvragen van een contract tot het leveren van zorg in natura.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Sinds mei 2017 zijn veel organisaties bekend met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze Europese wetgeving vraagt veel van organisaties. Denkt u bijvoorbeeld aan het uitvoeren van een Privacy Impact Assessment (PIA), het opstellen van een Register gegevensverwerking of het wel of niet aanstellen van een Functionaris Gegevensbescherming (FG). Wij kunnen u voorzien van adviezen op het juist toepassen van de AVG. Indien gewenst kunnen wij diverse activiteiten voor u uitvoeren.